info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Privacy Statement / Cookies

Privacy Statement / Cookies
 

Dit is de website van Kamerplanten Kopen

Taco Sybrantshof 43 Utrecht
bezoekadres : Smaragdplein 224 
3523 EH Utrecht ( Nederland ) 
info@kamerplantenkopen.nl

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 30127379

B.T.W.-nummer is  NL183149634B01

 

 

Privacyverklaring kamerplanten Kopen
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. kamerplanten kopen. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
kamerplanten Kopen. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12.11.2020

Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW-gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
E-mailadres
Betalingsgegevens
Geslacht
Geboortedatum
IP-adres
Orderhistorie
Nationaliteit
Toegang accountomgeving

Met ons klantaccount kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Doeleinden

Afhandelen bestelling
Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.
Afhandelen betaalverkeer
Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.
Communicatie
Om de communicatie omtrent uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.
Uitvoering wettelijke plicht
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
Marketing (indien toestemming)
Om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.
Fraudepreventie
Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.
Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover leest u meer in deze privacyverklaring.

Om je uit te nodigen voor een Review,of een Gratis Bloemtje te sturen

 

Review  Wat houdt dit doel in?


Na aankoop van je artikelen, kun je een review plaatsen in onze shop. De review is zichtbaar voor
anderen. Wij kunnen jou ook om een review vragen nadat je een artikel hebt gekocht. Dit kunnen we
doen door je een e-mail te sturen. Ook kunnen wij reviews uitvragen op basis van acties met onze
partners.
Als je eenmaal een review hebt gegeven, kunnen wij daarna contact met je opnemen. Dit doen we
alleen als je je contactgegevens eerder aan ons hebt verstrekt. Op grond van je reviews kunnen we
bepalen of een artikel aan je verwachtingen voldoet. Als dat niet het geval is, kunnen wij naar aanleiding
daarvan maatregelen treffen en eventueel het artikel uit ons assortiment halen.
Welke gegevens verwerken wij van je?
Wij verwerken de volgende gegevens naar aanleiding van je reviews:
Wat is de grondslag voor deze verwerkingen?
Voor het plaatsen van reviews geef je toestemming. Maar de verwerkingen op grond waarvan wij
je vragen om een review te plaatsen en het onderzoek naar aanleiding van verzamelde reviews zijn
noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen .
Reviews stellen ons immers in staat ons aanbod nog beter op jouw wensen te laten aansluiten.
Categorie Opmerkingen
Verwerkingen voor reviews
Titel van je review, waardering van het artikel, of je het artikel
zou aanbevelen en of het voldoet aan je verwachtingen
(kwaliteit, pasvorm, lengte), of je andere reviews nuttig vindt,
hoeveel reviews je hebt geschreven etc.
Gebruikersnaam, e-mailadres, woonplaats
Je akkoord op de voorwaarden
Je kunt e-mails ontvangen naar aanleiding van een geplaatste
review of met een verzoek om een review te plaatsen
• Je kunt 1 t/m 5 sterren geven voor een artikel. Je kunt ook
een beschrijving van je waardering geven
• Alle e-mails bevatten de mogelijkheid tot afmelden voor
toekomstige berichten
• We tonen alleen de door jou ingevoerde nickname. Maar
we tonen deze nickname niet wanneer je je voor- en
achternaam hebt gebruikt. Je wordt dan op de website en
in e-mails als ‘anoniem’ aangeduid
32
Mochten we je in de toekomst willen gaan benaderen voor marketingdoeleinden op grond van
reviews, zullen we daarvoor (opnieuw) een grondslag vaststellen. Daarover zullen we je ook
informeren. Je moet akkoord gaan met onze gedragsregels voordat je een review plaatst.

 

Reclame

Wij kunnen u na uw toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van Kamerplanten Kopen.

Contact en nieuwsbrief.

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals chat, e-mail, telefoon, WhatsApp en social media). U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd middels een bewerkersovereenkomst tussen kamerplanten Kopen en de partner.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.

Daarnaast geven wij bijvoorbeeld jouw adresgegevens door aan PostNL en Floraathome om jouw bestelling te kunnen bezorgen, en geven wij jouw gegevens door aan AfterPay indien je hebt gekozen voor achteraf betalen.We geven ook je gegevens door aan onze partner,KiyOh die uw uit te nodigem om een beoordeling te geven voor onze website 

Naast deze gevegvens wordt deze ook  gebruikt door onze webbouwer CCV Shop

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

 

Cookies

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). kamerplanten Kopen maakt gebruik van 1st en 3rd party cookies.  Volgend gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze partijen.

Voor meer informatie omtrent onze cookies verwijzen wij u naar onze cookie policy.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

 

 

 Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

 

Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportagesOpgenomen telefoongesprekken verwijderen we standaard na 30 dagen tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren.
Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt.
Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

kamerplanten Kopen
Taco Sybrantshof 43
3553 EW Utrecht ( Nederland )
Info@kamerplantenkopen.nl
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.